جد ول ادیان الهی ومذاهب انها

جد ول ادیان الهی ومذاهب انها


جد ول ادیان الهی ومذاهب انها

تاریخ میلادی   

   5000ق م  

-

 4000ق م  

 

 3000ق م 

  1767ق م    

  ....        

  ...        

...         

 

  1500ق م   

  1000ق م  

   

 

 

 33-0م   

  33م 

  1054م  

  1517م 

  1605م   

 1650م 

  1717م     

 1780م  

   -

 1829م  

1866م           

   1869م   

  1920م  

  1949م                  

  1971م

   1975م 

    1997م  

 درحال حاضر   )  

 610م    دین اسلام( حضرت محمد) 

   622م     هجرت ازمکه بمدینه  

   632م      خلافت ابوبکر  

  657م    خلافت   علی ع  

  685م    بنیانگذاری تشیع(امام صادق)

   فرق سنی(حنفی شافعی مالکی-حنبلی) 

   فرق تشیع(جارودیه4تا-سلیمانیه3تا-  

.  تبریه-کیسانیه8تا-خوارج20تا-معتزله22تا- 

..  امامیه15تاازجمله جعفری اثناعشریه

ادیان ومذاهب وابسته

  دین اولیه حضرت ادم(صحف ادم)  

دین صابئین حضرت نوح 

   صابئین مندایی    

      دین حنیف  حضرت ابراهیم 

       دین زردشتی حضرت زرتشت 

  216م مانویت  

 مانی   

  496م مزدکیسم   مزدک

     میترائیسم(مهرپرستی)

  کیش زروانی        

دین یهود    حضرت موسی

  حکومت داودوسلیمان 

   فرق فریسیان-صدوقیان-سامریان  

   اسنیان-قانویان-قارئون-دوئمه         

  صهیونیسم(1917)

      دین مسیحیت   حضرت عیسی  

کلیسای کاتولیک(پاپ)  

کلیسای    ارتدوکس(اروپای شرقی)   

کلیسای پروتستان(مارتین لوتر)   

بابتیسم 

  صابئین   (یحیای تعمیددهنده)

فراماسونری 

مسیحیان صوفی(اسیکروشیائیسم)

   عرفان مسیحی(کئوتینی)   مورمونیسم 

کوکلاسکلان 

شهودیهوه(چارلزراسل) 

کلیسای اتحاد(موئیسم)  

ایکا  

اکانکار  

   ر استافاریانیسم  

   کلیسای شیطان

مسیحیان صهیونیست(اوانجلیس)