شناسنامه محمد علی به ابادی
 
نام محمد علی به ابادی
تماس با من
جنسیت مرد
سن 72
درباره من من : محمد علی به ابادی بازنشسته بانک مرکزی ومولف کتابهای 1-بیست سال قانونگذاری درایران 2-اشنائی جامع باقران کریم 3-کتاب پرسش وپاسخ در باره هزار نکته قرانی 4- کتاب بلاگرها (آشنائی باسرویس دهندگان وبلاگ رایگان) وبیش از 50کتاب منتشره دراینترنت کاربرملی وبین المللی ایران

کشور ایران  
شهر

تحصیلات  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها